Witam

na stronie

Jana Przewoźnika

i

firmy "Integracja" ![Rozmiar: 58994 bajtów]
Cytat
Nie podążajcie bezmyślnie
za autorytetami intelektualnymi,
religijnymi
czy politycznymi.
Nie podążajcie bezmyślnie
za tradycją
czy zwyczajem społecznym.
Myślcie samodzielnie.
Przyglądajcie się faktom
i starajcie się
opierać swe poglądy
i zachowanie
na rzeczywistym
stanie rzeczy.
John Locke
Ciekawostka
W sytuacji, w której podstawową motywacją człowieka jest ochrona „ja”, występuje subiektywne poczucie zagrożenia „ja”, mogą pojawić się różne czynności obronne.
Aktualny temat
PODWALINY
NOWEJ
EKONOMII

Warte przemyślenia są idee, zawarte w pracy Spencera Johnsona:
"Kto zabrał mój ser" (2000). Niezależnie od tego, czy jesteś szefem, czy pracownikiem firmy, możesz przez analogię odnieść poniższe sentencje do swojej sytuacji. Trzeba tylko przemyśleć, co znaczy dla mnie ten "ser".
Pytanie tygodnia

Za "ojca empiryzmu", wg Bryana Magee, uważa się filozofa:

George Berkeley
John Locke
David Hume
Edmund Burke

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2015