ATMOSFERA W MIEJSCU PRACY
ELEMENTEM WPŁYWAJĄCYM NA SUKCESY ORGANIZACJI

Jan Przewoźnik

Liderzy zespołów dążą do coraz większej skuteczności. Ich satysfakcja z pracy, poczucie sukcesu i reputacja zależą przecież w dużym stopniu od uzyskiwanych wyników. Aby jednak osiągnąć swe cele, muszą wzbudzić zaangażowanie uczestników zespołów. To wymaga:

 • ustalenia kluczowych obszarów sukcesu
 • pozyskiwania szacunku uczestników zespołów poprzez indywidualne podejście do ich talentów
 • umiejętnego balansowania pomiędzy kierowaniem przez kontrolę i kierowaniem przez zaangażowanie
 • demonstrowania osobistego przykładu.
 • W takim podejściu ogromną rolę odgrywa atmosfera, panująca w zespołach. Atmosfera w pracy to zespół spostrzeżeń i przekonań, które odzwierciedlają sposób, w jaki pracownicy postrzegają i oceniają środowisko pracy oraz atrybuty organizacji.

  Czym jest sukces? Pewne stany możemy zdefiniować jako powiązane z sukcesem, gdy działania przebiegają na najwyższym poziomie możliwości jednostki, w kierunku spełnienia jej marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi ważnymi płaszczyznami życia.

  Z pojęciem sukces wiąże się też słowo skuteczność. Skuteczność to stopień, w jakim planowane działania zostały wykonane, a planowane wyniki osiągnięte. (Norma ISO 9000)

  Jak te dwa pojęcia mogą wpływać na siebie wzajemnie, przedstawiono w załączonej prezentacji, przygotowanej w celu przeprowadzenia wykładu interaktywnego z grupą konsultantów w instytucji, skoncentrowanej zarówno na atmosferze, jak i wynikach.

   
  Atmosfera w miejscu pracy
  elementem wpływającym na sukcesy organizacji - pobierz  
      

  * * *

  Przewoźnik J. (2015). Atmosfera w miejscu pracy
  elementem wpływającym na sukcesy organizacji.
  [Online]. Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/atmosfera_wyniki.php.
  [2015, March 5].

  Cytat
  - Trudziłem się bardzo nad księgami,
  ale niewiele w nich znalazłem.
  - Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
  do domu tylko reumatyzm.

  R. Kern:
  Z humoru ojców pustyni.
  Ciekawostka
  Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
  Aktualny temat
  Co to znaczy -
  znaleźć sens życia?
  Warto zapytać:
  - Jaki jest cel
  mojego życia?
  - Jakie są moje radości
  z szczęśliwych chwil?
  - Jakie dobro wynika
  z tego konkretnego życia?
  - Jaka jest metafizyczna
  zrozumiałość życia
  w ogóle?
  Pytanie tygodnia

  Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

  10 języków
  20 języków
  30 języków
  40 języków
  50 języków
  60 języków
  70 języków
  80 języków
  90 języków

  Ankieta

  Co sądzisz o stronie?

  0 - zupełnie nieciekawa
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10 - bardzo ciekawa

  Copyright © by Jan Przewoźnik, 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone.