„CO DWIE GŁOWY, TO NIE JEDNA”

Jan Przewoźnik

Trenerze Perswazyjny! Dobrze, jeśli w swoim arsenale edukacyjnym masz dosłownie dziesiątki gier, z których możesz w razie potrzeby skorzystać podczas kursu.

No bo wyobraź sobie taką sytuację - przekonujesz uczestników szkolenia, że praca zespołowa naprawdę popłaca, w porównaniu z pracą indywidualną. Mówisz o tym, że lata dziewięćdziesiąte zostały nazwane latami pracy zespołowej, wskazujesz, że Jack Welch budował potęgę General Electric właśnie na współpracy w zespole, że przecież zespół złożony z samych "Bońków" przegrałby z całym "Widzewem" Łódź, złożonym ze specjalistów od każdej formacji - dobrego bramkarza, obrońców, pomocników, napastników; że przecież nie bez powodu wymyślono przysłowie "co dwie głowy, to nie jedna"... Mnożysz przykłady, ale dla uczestników nadal jednak pozostają one martwe.

Właśnie wtedy...! Właśnie wtedy wyciągasz grę!

* * *

Pamiętam dobrze tę smutną sytuację. Prowadzę kurs z efektywnej współpracy w zespole, a uczestnicy szkolenia głoszą ... pochwałę pracy indywidualnej!

* * *

- No dobra! - wpadam w zaczepny ton - To przekonajmy się, że są sytuacje, w których zespół zawsze osiągnie lepsze rezultaty, niż jednostka! Jeśli zdecydujecie się zagrać w grze, którą Wam zaraz zaproponuję, to za chwilę przekonacie się, że:

1. Praca zespołowa będzie bardziej produktywna niż indywidualna.

2. Można zobaczyć różnicę ilościową między pracą zespołową a indywidualną.

3. Można osiągnąć wiele korzyści ze współpracy z innymi, jeśli jest się nastawionym na czerpanie z pomysłów innych osób.

- O.K. Wchodzimy w to! - wystarczył jeden głos "gwiazdy", żeby reszta potaknęła na znak, że gramy!

* * *

To teraz, gdy właściwy nastrój wytworzył się sam, przekazuję standardową instrukcję.

- Ale gramy fair! - jeszcze przekomarzam się z najbliżej siedzącymi.

- Macie przed sobą kwadrat z wpisanymi w pola literami.

BARE
ASKS
ONEK
LUDO

- Najpierw każdy z was wypisze w ciągu trzech minut jak najwięcej wyrazów, jakie dostrzega w ciągu liter. Połączenia liter mogą być dowolne: w bok, w dół, na skos, w tył. Np. widzicie tu wyrazy bar, keks.

BARE
ASKS
ONEK
LUDO

Runda pierwsza

- Proszę bardzo - zaczynamy!

Zabawa zaczyna się. Krótko - żeby zleceniodawca kursu nie pytał, na co właściwie wydaje pieniądze - na jakieś dziwne zabawy? Ciekawie poznawczo - żeby uczestnicy poczuli wyzwanie intelektualne i rywalizacyjne.

Gdy mijają trzy minuty, proszę o odłożenie długopisów. Każdy uczestnik podaje ilość odkrytych przez siebie wyrazów. Notuję na tablicy wyniki indywidualne, w kolumnie pierwszej. Tylko ilość - nie wymieniamy na razie odkrytych wyrazów. Obliczam średnią z wyników indywidualnych. To pierwszy ważny wynik gry.

Tablica do zapisywania wyników wygląda tak:

WYNIKI

Nr uczestnikaI. Wyniki indywidualneII. Wyniki zespołówIII. Wynik całej grupy
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
Suma Średnia   

Runda druga

Teraz dzielę grupę na zespoły 4 osobowe. Zaczynają drugą część gry. Zespoły muszą zsumować słowa swoich "zawodników", sprawdzając, czy są dobre. Uzgadniają listę wszystkich odkrytych słów. Nie wolno już dodawać no­wych słów.

Proszę zespoły o podanie liczby słów. Ciągle nie mogą podawać, jakie to słowa! Wypisuję ilości do ko­lum­ny drugiej. Obliczam średnią dla każdego zespołu. To drugi ważny wynik gry.

Runda trzecia

Zaczynamy trzecią część. Pierwszy zespół wypisuje listę swoich słów w kolumnę trzecią. Inne zes­po­ły tylko uzupełniają listę o nowe, własne słowa, których jeszcze nie ma w kolumnie trzeciej. Można teraz już wymyślać też nowe słowa!

Liczymy, ile słów odkryła cała grupa. To trzeci ważny wynik gry.

Następuje kluczowy moment - porównujemy wyniki.

Mnie one nie zaskakują. Średnia indywidualna (kolumna pierwsza) jest najniższa. Lepiej wypadły zespoły 4-osobowe (kolumna druga). Najlepiej - cała grupa (kolumna trzecia). Grupa grała fair.

* * *

Tak na marginesie - oto możliwe do odkrycia w kwadracie słówka:

Ares

as

bank

barek

bark

bas

basen

era

kasa

keks

kod

kodeks

kra

krab

krasnoludek (!!!)

kres

los

lud

ludek

nos

nosek

on

ona

one

osa

rak

rasa

Reks

Saba

San

sen

ser

udko

udo

* * *

To teraz możemy przystępować do rozmów o efektywnej współpracy w zespole. W tych warunkach łatwiej już forsować pewne rozwiązania. Można pokazać w nowym już kontekście pewne możliwości działania...

- Oto lista zespołów zadaniowych, jakie możecie powołać w swoim zakładzie... J - wyjmuję folię z nazwami zespołów roboczych.

1. Zespół ds. jakości (z kierownikiem ds. jakości, audytorem wewnętrznym, jako szefem)

2. Zespół ds. systemowej kontroli jakości

3. Zespół korygowania uchybień wskazanych w raporcie przez eksperta ISO 9000

4. Zespół ds. badania świadomości jakości w firmie

5. Zespół ds. księgi jakości i procedur

6. Zespól ds. reklamacji

7. Zespół ds. obniżania kosztów

8. Zespół ds. oszczędności materiałów

9. Zespół ds. skracania czasu pracy

10. Zespół ds. analizy struktury organizacyjnej

11. Zespół ds. innowacji

12. Zespół ds. "produktów przyjaznych użytkownikowi"

13. Zespół ds. podwyższania motywacji w pracy

14. Zespół ds. efektywności wynagradzania

15. Zespół ds. rozwoju indywidualnego

16. Zespól ds. benchmarkingu wewnętrznego

17. Zespół ds. benchmarkingu zewnętrznego

18. Zespół ds. analizy konkurentów

19. Zespół ds. analizy przyszłych szans i zagrożeń (perspektywa 10 lat)

20. Zespół ds. przyszłych wymagań klientów

21. Zespół ds. możliwości wprowadzania "gniazd" w systemie produkcji

22. Zespół ds. możliwości powoływania zespołów interdyscyplinarnych

23. Zespół ds. tworzenia więzi z odbiorcami

24. Zespół ds. badania satysfakcji klientów

25. Zespół ds. ściągania wierzytelności

26. Zespół ds. analizy opłacalności nabywców

27. Zespół ds. nieuczciwych kontrahentów

28. Zespół ds. badania potrzeb szkoleniowych

29. Zespół ds. poszukiwania informacji w internecie

30. Zespół ds. selekcji kluczowych 20% obszarów generujących największy zysk

31. Zespól ds. wprowadzania graficznych metod pracy w zespołach

32. Zespół ds. czystości na stanowiskach pracy

33. Zespół ds. gospodarki zapasami w toku produkcji

34. Zespół ds. kontrolowania szybkości zmian oprzyrządowania technologicznego podczas wytwarzania wyrobu

35. Zespół ds. analizy wartości w procesach wytwarzania

36. Zespół ds. łączenia procesów pochodnych

37. Zespół ds. utrzymania maszyn i urządzeń

38. Zespół ds. wyznaczania celów czasowych

39. Zespół ds. współpracy z poddostawcami

40. Zespół ds. delegowania uprawnień dla pracowników

41. Zespół ds. zapewnienia różnorodności umiejętności pracowników

42. Zespół ds. tworzenia harmonogramów produkcyjnych

43. Zespół ds. sterowania wydajnością pracy

44. Zespół ds. stosowania technik komputerowych

45. Zespół ds. gospodarowania energią

46. Zespół ds. gospodarowania materiałami

47. Zespół ds. analizy odpadów produkcyjnych

48. Zespół ds. nadprodukcji

49. Zespół ds. przestojów

50. Zespół ds. nieefektywnej obróbki

51. Zespół ds. zbędnych magazynów przy stanowisku

52. Zespół ds. zbędnych czynności w procesie produkcji

53. Zespół ds. produkcji wyrobów niezgodnych z potrzebami klientów

54. Zespół ds. wdrożenia "Lean Production", Six Sigma, itd.

55. Zespół ds. koordynacji współpracy między oddziałami

56. Zespół ds. statystycznej kontroli procesów

57. Zespół ds. mierzenia pracy

58. Zespół ds. analizy kosztów

* * *

Gry z warsztatu trenera spełniły swoją rolę.

* * *

Przewoźnik, J. (1999). Co dwie głowy, to nie jedna. [Online]. Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/dwie_glowy.php. [1999, December 31].

Cytat
- Trudziłem się bardzo nad księgami,
ale niewiele w nich znalazłem.
- Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
do domu tylko reumatyzm.

R. Kern:
Z humoru ojców pustyni.
Ciekawostka
Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
Aktualny temat
Co to znaczy -
znaleźć sens życia?
Warto zapytać:
- Jaki jest cel
mojego życia?
- Jakie są moje radości
z szczęśliwych chwil?
- Jakie dobro wynika
z tego konkretnego życia?
- Jaka jest metafizyczna
zrozumiałość życia
w ogóle?
Pytanie tygodnia

Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

10 języków
20 języków
30 języków
40 języków
50 języków
60 języków
70 języków
80 języków
90 języków

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2013