REKORD SZACHOWY

Jan Przewoźnik

K. Rogoff – A. Williams
Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 20, finał B, Sztokholm 1969

Poniższa partia jest przykładem niecodziennej cierpliwości i jako taka może być cytowana na zajęciach dla juniorów. Oto, jak można powstrzymywać się przed likwidowaniem napięcia na szachownicy.

1. c4 Sf6 2. d4 c5 3. d5 e5 4. Sc3 d6 5. e4 g6 6. h3 Gg7 7. Gd3 O-O 8. Sge2 Sa6 9. Gg5 Sb4 10. Gb1 Sa6 11. Hd2 Wb8 12. Gd3 Hd7 13. Wg1 Sb4 14. Gb1 Se8 15. a3 Sa6 16. g4 Gf6 17. Gh6 Gg7 18. Gg5 Gf6 19. Gh6 Gg7 20. Ge3 Kh8 21. Gd3 Sf6 22. Sg3 Sg8 23. Wb1 He7 24. f3 Gd7 25. Sb5 Wa8 26. Sc3 Wab8 27. Gc2 He8 28. Hd1 He7 29. Ga4 Gc8 30. Gc2 Gd7 31. He2 Gf6 32. Hg2 Gg5 33. Gf2 Gf6 34. Gd3 Sc7 35. Hf1 Wa8 36. He2 Wfb8 37. Kf1 Sa6 38. Hd2 Gg5 39. Ge3 Gh4 40. b3 Gf6 41. Wb2 Hf8 42. Hc1 Gd8 43. Gf2 Ga5 44. Sa2 Gd8 45. Sc3 Hh6 46. Ge3 Hf8 47. Wh2 h6 48. Whg2 Ga5 49. Sa2 Gd8 50. Sf5 Kh7 51. Gf2 Gg5 52. Se3 Sc7 53. h4 Ge7 54. b4 b6 55. Gg3 He8 56. Wb2 Gf8 57. Kg2 Gg7 58. Hd1 Hd8 59. Kh2 Ge8 60. Wgg2 Sa6 61. Gc2 Gf6 62. He1 Sc7 63. We2 Gd7 64. Sg2 He8 65. Gf2 Ga4 66. Gb1 Gd7 67. Hd2 Gc8 68. Gc2 Ga6 69. Gd3 Gg7 70. We1 Gc8 71. Hd1 Se7 72. Se3 Gf6 73. Sc3 Sg8 74. Ha4 Gd7 75. Hd1 He7 76. Sg2 Hd8 77. Gc2 Kg7 78. Ga4 Gc8 79. Gc6 Gb7 80. Ga4 Se7 81. Gc2 Ga6 82. Gd3 Gc8 83. Hd2 Sg8 84. Web1 Gd7 85. Kg3 Ge7 86. Ge3 Kh7 87. He1 Hc8 88. Kh2 Gf8 89. Gf2 Ge8 90. Ge3 Sa6 91. Sa2 Ge7 92. Sc1 Gd8 93. Sb3 Se7

[Rozmiar: 25019 bajtów]

Dopiero teraz następuje pierwsze bicie w partii! Rekord szachowy!

94. b:c5 b:c5 95. Sc1 Ga4 96. W:b8 W:b8 97. W:b8 H:b8 98. Hc3 Sc8 99. Gc2 Ge8 100. Sd3 Sb6 101. Sb2 Sd7 102. Ga4 Hb6 103. Kg1 Kg8 104. Gc6 Sab8 105. Gb5 a6 106. Ga4 Ha5 i zgodzono się na remis.

Przez obydwie strony skutecznie stosowana była technika "wiecznych powrotów" - manewry figurami "tam i z powrotem".

* * *

Przewoźnik, J. (2007). Rekord szachowy. [Online]. Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/f14_rekord.php. [2013, October 4].

Cytat
- Trudziłem się bardzo nad księgami,
ale niewiele w nich znalazłem.
- Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
do domu tylko reumatyzm.

R. Kern:
Z humoru ojców pustyni.
Ciekawostka
Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
Aktualny temat
Co to znaczy -
znaleźć sens życia?
Warto zapytać:
- Jaki jest cel
mojego życia?
- Jakie są moje radości
z szczęśliwych chwil?
- Jakie dobro wynika
z tego konkretnego życia?
- Jaka jest metafizyczna
zrozumiałość życia
w ogóle?
Pytanie tygodnia

Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

10 języków
20 języków
30 języków
40 języków
50 języków
60 języków
70 języków
80 języków
90 języków

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2013