EFEKTYWNA PRACA ZESPOŁOWA
W FORD MOTOR COMPANY

Jan Przewoźnik

"Jest taka stara i pełna prawdy maksyma, że kropla miodu przynęci więcej much niż galon żółci. Dotyczy to również ludzi. Jeśli chcesz zdobyć popleczników dla swej idei, przekonaj najpierw każdego, że jesteś jego szczerym przyjacielem. To jest owa kropla miodu, która zdobywa ludzkie serce; jest to droga prowadząca do umysłu, do rozumu, i raz już osiągnięta spowoduje, że bez większego wysiłku przekonasz każdego do siebie i słuszności swej sprawy. O ile owa sprawa jest rzeczywiście słuszna i godna."

Abraham Lincoln.

Mowa wygłoszona w Kościele Prezbiteriańskim w Springfield, Illinois, 2 II 1842.

Żyjemy w czasach radykalnych przemian. Popularne powiedzenie mówi, że tylko jedna rzecz na świecie jest stała - zmiana. W poniższym artykule opisano, w jaki sposób jedna z najbardziej znanych na świecie firm poradziła sobie z problemami transformacji. Przykład ten może posłużyć jako wzorzec do szukania nowatorskich pomysłów w swojej firmie.

Donald Petersen, prezes i dyrektor FORD MOTOR Co., przeprowadził w latach osiemdziesiątych najbardziej radykalną transformację w historii tego przedsiębiorstwa. Całkowicie zmienił strukturę zarządzania, oddając w dużej mierze władzę pracownikom, wykorzystując możliwości kryjące się w pracy zespołowej. Gdy odchodził na emeryturę w 1990 r. nazwano go "człowiekiem, który odniósł największy sukces od czasów Henry Forda, założyciela firmy".

ZAŁOŻENIA, WARTOŚCI NACZELNE I ZASADY POSTĘPOWANIA

Wartości naczelne, które obowiązywały w "Fordzie" podczas zarządzania Petersena, określano jako trzy razy P: Pracownicy - Produkty - Profity.

Założenia: Stałe polepszanie jakości naszych produktów i obsługi klienta. Wychodzenie naprzeciw potrzebom klienta pozwala na osiąganie zysków, co z kolei dostarcza profitów naszym akcjonariuszom.

Naczelne wartości: Sposób realizacji założeń jest tak samo ważny jak założenia. Najważniejsze są trzy wartości:

1. Pracownicy. Nasi ludzie są źródłem naszej siły. Oni tworzą zespół, którego zaangażowanie w produkcję buduje naszą reputację. Zaangażowanie i działanie zespołowe stanowią istotę naszego postępowania.

2. Produkt. Nasze produkty są końcowym rezultatem naszych wysiłków i powinny być jak najlepsze, by służyć naszym klientom na całym świecie. Tak nas oceniają, jak oceniają nasze wyroby.

3. Profity. Jest to ostateczna miara uznania naszej pracy i dowód na to, że spełniliśmy życzenia naszych klientów. Profity, czyli zyski, winny stale rosnąć.

Zasady postępowania:

1. Najważniejsza jest jakość.

2. Wszystko dla klienta.

3. Zaangażowanie pracowników w działanie zespołowe jest istotą naszego postępowania.

4. Handlowcy i dostawcy to nasi partnerzy.

5. Musimy być uczciwi.

Szukano odpowiedzi na następujące pytania i kwestie do rozstrzygnięcia:

ETAP 1: POCZĄTEK AKCJI

1. Należy zebrać ludzi razem i postawić pytania: Na czym nam zależy? Co próbujemy robić?

2. Należy jasno sprecyzować zadania, naczelne wartości i zasady postępowania przedsiębiorstwa. Postawić na pierwszym miejscu poprawę jakości. Uświadomić ludziom, że są ważniejsi od zysku i produkcji.

3. Należy nauczyć ludzi posługiwania się metodą kontroli statystycznej i uświadomić im konieczność stałego ulepszania jakości produkcji.

4. Należy rozszerzyć definicję jakości na takie cechy subiektywne jak element niespodzianki i zadowolenia klienta. Należy uświadomić pracownikom, że powinni starać się pracować jak najlepiej, bez względu na rodzaj pracy.

5. Należy podkreślić konieczność dążenia do doskonalenia wzajemnych usług wewnątrz zakładu. Trzeba nakłonić pracowników do myślenia kategoriami jakości.

ETAP 2: IDEE POSTĘPOWANIA

1. Należy znaleźć sposób na przekonanie wszystkich osób z zarządu, że produkt musi być ulepszony. Dotyczy to również jakości usług.

2. Należy doprowadzić do spotkania klientów z grupami pracowników, na którym wyjaśnią, dlaczego cenią sobie więcej konkurencyjne wyroby i usługi i poprosić ich o sprecyzowanie zarzutów wobec jakości produktów lub usług.

3. Należy odwiedzić konkurentów i samemu przekonać się, co robią lepiej od nas.

4. Należy przedsiębrać szybkie, ostre akcje dowodzące, że sprawa poprawy jakości jest dramatyczną koniecznością.

5. Na wszystkich zebraniach i spotkaniach z pracownikami i agendami należy kłaść nacisk na sprawę jakości. Na takich spotkaniach wciągać do dyskusji wszystkich obecnych.

ETAP 3: ZASADY POSTĘPOWANIA

1. Należy uczynić konkretny wysiłek, by udowodnić ludziom, że się ich nie lekceważy. To zasada najważniejsza.

2. Należy wprowadzać stopniowo program twórczego zaangażowania. Pomocny tu może być przykład ośmiostopniowego procesu zastosowanego u Forda.

3. Należy ujawnić księgowość i udostępnić dane o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

4. Należy podkreślić, że zadaniem głównym jest poprawa jakości, nie zaś obniżenie kosztów produkcji.

5. Należy śledzić wysiłki członków zespołów racjonalizatorskich i nagłaśniać ich sukcesy.

6. Należy spędzać czas z pracownikami, odwiedzać wszystkie działy przedsiębiorstwa i doskonale się we wszystkim orientować. Należy też zachęcać wszystkich kierowników do odwiedzania przedsiębiorstwa i obserwowania działalności zespołów twórczego zaangażowania.

ETAP 4: ZASADY POSTĘPOWANIA

1. Należy zorganizować seminarium na temat podstawowych koncepcji współzarządzania. Każdy kierownik winien dopełnić obowiązków uczestniczenia w pięciodniowym seminarium w ciągu roku. Pożądane jest zastosowanie testu Myersa - Briggsa lub podobnego, oraz ćwiczeń z zakresu komunikowania się ze współpracownikami.

2. Należy spotykać się z uczestnikami seminariów i szkoleń, by upewnić się, że wprowadzili istotne zmiany w swoim miejscu pracy. Spotkania te muszą odbywać się stale.

3. Pomocne jest wypracowanie właściwego sposobu prowadzenia rozmów w czasie zebrań; należy zadbać o atmosferę życzliwości i szczerości przy wymianie poglądów.

4. Należy szukać metod rozszerzania granic odpowiedzialności i przeniesienia jej na niższe szczeble zarządzania.

5. Kierownicy niższego szczebla winni mieć większą swobodę finansową.

6. Należy likwidować zbyt rozbudowane struktury zarządzania, czyli nadmierną ilość stanowisk kierowniczych w stosunku do liczby pracowników.

7. Oceniać pracowników i promować ich, biorąc pod uwagę umiejętność pracy zespołowej.

8. Wynagradzać odpowiednio osoby twórcze i zaangażowane. Przy ocenie kierowników zasięgać opinii na ich temat u ich kolegów i podwładnych. Należy mieć na uwadze, że nie tylko końcowe rezultaty są ważne, ale również i metody ich osiągania.

ETAP 5: ZASADY POSTĘPOWANIA

1. Należy wdrożyć taki program usług lub produkcji, by wszystkie elementy nowej filozofii zarządzania mogły w nim znaleźć zastosowanie.

2. Istotne jest stworzenie zespołu, który ma wykonać całą pracę.

3. Należy dać zespołowi maksymalną odpowiedzialność i możność podejmowania decyzji, także finansowych.

4. Członkowie zespołu, bez względu na specjalizację, winni pracować razem, o ile to możliwe.

5. Należy upewnić się, że pracownicy rozumieją zasadę: "Klient to nasz pan" i będą próbowali zaskoczyć go w sposób pozytywny.

6. Pożądane jest uświadomienie pracownikom, pomocnikom i dostawcom, że wprowadzamy nowe metody produkcji i zarządzania.

7. Należy uświadomić wszystkim zatrudnionym, że efektywne i twórcze działanie jest podstawą awansu i wzrostu płac.

ETAP 6: ZASADY POSTĘPOWANIA

1. Sprawdzać stale, czy poziom jakości się nie obniża.

2. Najwcześniej jak tylko można, należy przeanalizować cały ciąg produkcji. Oddzielić rzeczy konieczne od zbędnych, starać się o uproszczenie procesów niezbędnych.

3. Poprosić o pomoc doświadczonych pracowników.

4. Należy stale pamiętać, że gdzieś na świecie jest ktoś lepszy od nas. Trzeba starać się poznać jego metody działania i uczyć się od niego.

5. Należy wyznaczyć punkty kontrolne naszego działania i jeśli konkretny etap pracy nie został wykonany poprawnie, należy go w danym punkcie zatrzymać.

6. Starajmy się być pionierami, stawiajmy sobie coraz to nowe wyzwania, zmieniajmy wciąż metody i technologie, nawet te dobre, by stawały się jeszcze lepsze.

* * *

TWÓRCZE ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW: METODOLOGIA 8 D

Zespół rozwiązujący problemy może działać według metody znanej powszechnie jako 8 D (osiem dyrektyw).

D1 - Zastosowanie metody zespołowej.

D2 - Opisanie i zweryfikowanie problemu.

D3 - Uprawomocnienie działań.

D4 - Zdefiniowanie podstawowej przyczyny błędów.

D5 - Zweryfikowanie akcji korekcyjnych.

D6 - Uprawomocnienie i ustalenie działań korekcyjnych.

D7 - Zapobieżenie nawrotowi danej sytuacji.

D8 - Podziękowanie zespołowi i wyrażenie uznania.

Na podstawie:

Petersen D., Hillkirk J.: Praca zespołowa. Nowe pomysły zarządzania na lata 90. Doświadczenia i koncepcje zarządzania koncernem Forda. Warszawa 1993.

Przewoźnik, J. (1999). Efektywna praca zespołowa w Ford Motor Company. [Online]. Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/ford_zmiana.php.
[1999, December 31].

Cytat
- Trudziłem się bardzo nad księgami,
ale niewiele w nich znalazłem.
- Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
do domu tylko reumatyzm.

R. Kern:
Z humoru ojców pustyni.
Ciekawostka
Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
Aktualny temat
Co to znaczy -
znaleźć sens życia?
Warto zapytać:
- Jaki jest cel
mojego życia?
- Jakie są moje radości
z szczęśliwych chwil?
- Jakie dobro wynika
z tego konkretnego życia?
- Jaka jest metafizyczna
zrozumiałość życia
w ogóle?
Pytanie tygodnia

Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

10 języków
20 języków
30 języków
40 języków
50 języków
60 języków
70 języków
80 języków
90 języków

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2013