KONCEPCJA MYŚLENIA NEDA HERRMANNA

JAN PRZEWOŹNIK

Oto koncepcja Neda Herrmanna, którą stworzył na podstawie badań ponad 500.000 ludzi rozwiązujących problemy i uczących się (Lumsdaine, Lumsdaine 1995).

herrmann (264 kB)

Ned Herrmann wyróżnia u ludzi cztery typy myślenia i uczenia się. W ramach każdego rodzaju myślenia i uczenia się można wprowadzić adekwatne ćwiczenia rozwijające. I tylko na nich skupiona zostanie w tym artykule uwaga. Poniżej podano wybrane przykłady, jak je rozwijać (na podstawie Lumsdaine, Lumsdaine 1995).

TRENING MYŚLENIA ANALITYCZNEGO

 1. Ucz się zbierania informacji na temat problemu.
 2. Kategoryzuj informacje według określonych kategorii.
 3. Wizualizuj informacje przez rysunki, wykresy, grafikę.
 4. Postrzegaj całości i części w ich wzajemnym powiązaniu. Analizuj istotę części i istotę funkcjonowania całości.
 5. Analizuj zachowania różnych decydentów: polityków, graczy giełdowych, szachistów.
 6. Rozwiązuj łamigłówki, zadania logiczne, itp.
 7. Wykorzystuj komputerowe programy do rozwiązywania różnych problemów.
 8. Graj rolę „adwokata diabła” w procesach grupowego podejmowania decyzji.
 9. Pisz krytyczne artykuły na interesujące cię tematy.

Zdolność myślenia analitycznego jest wymagana na pierwszych etapach procesu rozwiązywania problemów. Gdy chcemy określić problem i zdefiniować przestrzeń problemową, gdy szukamy możliwych rozwiązań, a także gdy oceniamy pomysły i decydujemy się na jeden z nich.

TRENING MYŚLENIA SEKWENCYJNEGO

 1. Planuj wykonywanie różnych zadań w różny sposób.
 2. W oparciu o program komputerowy, realizujący zasady programowego uczenia się, zapoznaj się z jakąś nową dziedziną wiedzy.
 3. Zaprojektuj wykonanie jakiegoś zadania krok po kroku i zrealizuj go.
 4. Zrób plan budżetowy na miesiąc i zrealizuj go.
 5. Zorganizuj systematycznie swoją biblioteczkę domowa, płyty, nagrania, itd.

Sekwencyjny charakter myślenia jest szczególnie przydatny, gdy planujemy wcielić przyjęte rozwiązanie krok po kroku w życie, gdy przewidujemy zagrożenia. Także wtedy, gdy planujemy całościowe rozwiązywanie problemu, podjęcie decyzji i wcielenie jej w życie.

TRENING MYŚLENIA INTERPERSONALNEGO

 1. Dziel się swoimi myślami, ideami, odczuciami z przyjaciółmi.
 2. Ucz się słuchać innych.
 3. Ucz się komunikacji w grupie.
 4. Znajdź czas na wspólne spożywanie posiłków w rodzinie, w pracy.
 5. Ucz się i pracuj w grupie, jeśli to możliwe.
 6. Skomponuj piosenkę i poproś kogoś o jej zaśpiewanie.
 7. Weź udział w jakiejś imprezie sportowej.
 8. Baw się z dzieckiem według reguł przez niego ustalonych.
 9. Zaadoptuj jakieś zwierzę domowe.
 10. Przemyśl, co ludzie zrobili dla ciebie i jak mógłbyś się odwdzięczyć.
 11. Ucz innych jakiegoś przedmiotu.

Zdolności myślenia interpersonalnego są szczególnie przydatne we wszelkich pracach zespołowych, w pracach i problemach, gdzie istnieje styczność z klientem.

TRENING MYŚLENIA WYOBRAŻENIOWEGO

 1. Patrz na problemy, obrazy, sytuacje, całościowo.
 2. Badaj aktualne trendy w dowolnych dziedzinach i staraj się przewidzieć kilka możliwych kierunków dalszego rozwoju.
 3. Zadawaj pytania typu "a gdyby tak..." i udzielaj wielu odpowiedzi.
 4. Pozwalaj sobie na snucie marzeń, myślenie życzeniowe.
 5. Szkicuj obrazami własne pomysły.
 6. Stosuj często burzę mózgów.
 7. Dostrzegaj piękno wzorców: budynków, konstrukcji teoretycznych.
 8. Staraj się określić, kiedy jesteś najbardziej twórczy w ciągu dnia. Właśnie wtedy rozwiązuj problemy.

Zdolności myślenia twórczego, wyobrażeniowego, są szczególnie przydatne w fazach wytwarzania pomysłów. Także wtedy, gdy trzeba w twórczy, nowatorski sposób wcielić decyzję w życie.

Literatura

Lumsdaine, E., Lumsdaine, M. (1995). Creative Problem Solving. New York: McGraw-Hill.

http://www.herrmanninternational.com/home/index.php

http://www.herrmannsolutions.com/

* * *

Przewoźnik, J. (2014). Koncepcja myślenia Neda Herrmanna. [Online]. Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/herrmann.php. [2014, May 15].

Cytat
- Trudziłem się bardzo nad księgami,
ale niewiele w nich znalazłem.
- Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
do domu tylko reumatyzm.

R. Kern:
Z humoru ojców pustyni.
Ciekawostka
Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
Aktualny temat
Co to znaczy -
znaleźć sens życia?
Warto zapytać:
- Jaki jest cel
mojego życia?
- Jakie są moje radości
z szczęśliwych chwil?
- Jakie dobro wynika
z tego konkretnego życia?
- Jaka jest metafizyczna
zrozumiałość życia
w ogóle?
Pytanie tygodnia

Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

10 języków
20 języków
30 języków
40 języków
50 języków
60 języków
70 języków
80 języków
90 języków

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2014