Pomiar efektów dydaktycznych w szachach

Jan Przewoźnik

W numerze 6 (62) 2016 czasopisma MAT, oficjalnego pisma Polskiego Związku Szachowego, ukazał się artykuł, traktujący o zastosowaniu metody A-B-C-D w pomiarach dydaktycznych.

 
Pomiar efektów dydaktycznych w szachach - pobierz       

Zamieszczona tutaj literatura stanowi uzupełnienie artykułu. Jako autor życzę szachistom udanych wdrożeń w tym niewątpliwie trudnym przedsięwzięciu!

LITERATURA

 • Awerbach, J. (1983). Szachmatnyje okonczanija. Pieszecznyje.
  Moskwa: Fizkultura i sport.
 • Bondarenko, F. (1973). Etiud w pieszecznom okonczanii.
  Moskwa: Fizkultura i sport.
 • Gagne R., Briggs L., Wager W. (1992). Zasady projektowania dydaktycznego.
  Warszawa: WSiP.
 • Galloway C. (1988). Psychologia uczenia się i nauczania.
  Warszawa: PWN.
 • Gardner, H. (2009). Inteligencje wielorakie.
  Warszawa: Laurum.
 • Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Joyce, B., Calhoun, E., Hopkins, D. (1999). Przykłady modeli uczenia się i nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Kasparian, G. (1972). Szachmatnyje etiudy. Dominacija. Tom 1.
  Erewań: Izdatielstwo „Ajastan”.
 • Kasparian, G. (1974). Szachmatnyje etiudy. Dominacija. Tom 2.
  Erewań: Izdatielstwo „Ajastan”.
 • Kirkpatrick, D. (2001). Cztery poziomy oceny efektywności szkoleń.
  Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 • Konikowski, J. (2006). Sprawdź się w końcówkach pionkowych.
  Warszawa: Wydawnictwo Szachowe Penelopa.
 • Kozak-Czyżewska, E., Kępa, B. (2001). Wykorzystanie zadań testowych do sprawdzania osiągnięć uczniów klas początkowych.
  W: B. Niemierko, W. Małecki (red.). Dawne i nowe formy egzaminowania.
  Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji.
 • Mietzel, G. (2002). Psychologia kształcenia.
  Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Niemierko, B. (1999). Pomiar wyników kształcenia.
  Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Niemierko, B., Małecki, W. (2001, red.). Dawne i nowe formy egzaminowania.
  Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji.
 • Niemierko, B., Mulawa, B. (red.). Diagnoza edukacyjna.
  Zadania wyboru wielokrotnego. Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Wałbrzychu.
  Wałbrzych: Wydawnictwo Bimart.
 • Niemierko, B. (2002). Opowieści dydaktyczne dla profesorów i studentów.
  Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum.
 • Niemierko, B. (2009). Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ochenduszko, J. (2016). Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania (zachęta do krytycznej refleksji).
  [dostęp 16 maja 2016].
  Dostępny w internecie: http://pomiar1.cen.bydgoszcz.pl/Referat,%20Kalisz.htm
 • Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.
  Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Perrott E. (1995). Efektywne nauczanie.
  Warszawa: WSiP.
 • Philips, J., Stone, R. D., Philips, P. P. (2003). Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
  Kraków: Human Factor.
 • Praca zbiorowa. (2013). Kompetencje kluczowe drogą do kariery - poradnik realizacji projektu edukacyjnego.
  Bydgoszcz: Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Jarosław Skrzypczak.
 • Przewoźnik, J. (2003). Myśl – Działaj – Zwyciężaj! Psychologia szachów w praktyce.
  Gorzów Wlkp.: Integracja.
 • Przewoźnik, J. (2014). Gra w szachy i osobowość młodego człowieka – szanse i zagrożenia.
  Kwartalnik Edukacyjny, 1(76) wiosna 2014, 3-26.
  [dostęp on-line: 22 lutego 2016].
  Dostępny w internecie: http://www.janprzewoznik.pl/artykuly/szachy_osobowosc.php.
 • Przewoźnik, J. Porzak, R., Stefańska, K., Bochniarz, K., Pyda, K., Topolan, A. (2015).
  Rozwijanie umiejętności talentów szachowych poprzez trening sprawności poznawczej, kreatywności i innowacyjności myślenia młodych szachistów.
  MAT, nr 7 (55), 17-20.
 • Porzak, R., Przewoźnik, J., Stefańska, J., Kilijanek, A. (2016).
  Gra w szachy i trening poznawczy jako narzędzia kształtowania podstawowych kompetencji prozdrowotnych uczniów. W: Materiały pokonferencyjne: „Nowe wyzwania w profilaktyce”.
  Lublin: Wydawnictwo Innovatio Press.
 • Przewoźnik, J. (2016). Ciekawie – Wesoło – Różnorodnie – Pożytecznie – Skutecznie.
  W: E. Przeździecka, Scenariusze lekcji szachowych, Warszawa: Polski Związek Szachowy.
 • Skala staninowa. [dostęp 22 lutego 2016].
  Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_staninowa
 • Spitzer, M. (2007). Jak uczy się mózg.
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Spitzer, M. (2013). Cyfrowa demencja.
  Warszawa: Dobra Literatura.
 • Stemplewska-Żakowicz, K. (2011). Diagnoza psychologiczna.
  Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Sterna, D. (2014). Ocenianie kształtujące w praktyce.
  Warszawa: Wydawnictwo Civitas.
 • Włodarski, Z. (1996). Psychologia uczenia się (t. 1 i 2).
  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie (Koordynator projektu, 2013).
  Kompetencje kluczowe drogą do kariery – Program rozwijania kompetencji kluczowych oraz scenariusze zajęć.
  Bydgoszcz: Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Jarosław Skrzypczak.
 • Zimmerman, B. J., Bonner, S., Kovach, R. (2008). Zdolny uczeń.
  Metody planowania samodzielnej nauki.
  Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • * * *

  Przewoźnik J. (2016).
  Pomiar efektów dydaktycznych w szachach [Online].
  Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/mat_02.php.
  [2016, September 16].

  Cytat
  - Trudziłem się bardzo nad księgami,
  ale niewiele w nich znalazłem.
  - Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
  do domu tylko reumatyzm.

  R. Kern:
  Z humoru ojców pustyni.
  Ciekawostka
  Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
  Aktualny temat
  Co to znaczy -
  znaleźć sens życia?
  Warto zapytać:
  - Jaki jest cel
  mojego życia?
  - Jakie są moje radości
  z szczęśliwych chwil?
  - Jakie dobro wynika
  z tego konkretnego życia?
  - Jaka jest metafizyczna
  zrozumiałość życia
  w ogóle?
  Pytanie tygodnia

  Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

  10 języków
  20 języków
  30 języków
  40 języków
  50 języków
  60 języków
  70 języków
  80 języków
  90 języków

  Ankieta

  Co sądzisz o stronie?

  0 - zupełnie nieciekawa
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10 - bardzo ciekawa

  Copyright © by Jan Przewoźnik, 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone.