JAK PRZYGOTOWYWAĆ I OCENIAĆ SZKOLENIA

Jan Przewoźnik

ARKUSZ ANALIZY SZKOLENIA

Drogi Trenerze!

Wykorzystaj poniższy schemat analizy w przygotowaniach do szkolenia, a następnie do oceny po szkoleniu.

1. TEMAT I CELE SZKOLENIA

  1. Przedstawienie głównej idei szkolenia.
  2. Wykazanie, że temat jest adekwatny do środowiska uczących się.
  3. Ustalenie, że temat jest adekwatny do aktualnych oczekiwań grupy uczących się.
  4. Przedstawienie głównego celu szkolenia.
  5. Przedstawienie szczegółowych celów szkolenia?

2. WSTĘP DO SZKOLENIA

  6. Wzbudzenie zainteresowanie na początku szkolenia.
  7. Opis kontekstu i rangi szkolenia.
  8. Ustalenie potrzeb uczących się i nawiązanie do nich.
  9. Ustalenie celów szkolenia (Na końcu uczestnicy szkolenia będą potrafili...).
  10. Zawarcie kontraktu z uczestnikami (Zasady obowiązujące podczas szkolenia...).

3. PRZEDSTAWIENIE PROGRAMU

  11. Przedstawienie całościowego programu szkolenia.
  12. Zapytanie, co sądzą o takim programie uczestnicy.

4. ROZWINIĘCIE

  13. Wyraźne zaznaczenie przejścia od jednego modułu szkoleniowego do drugiego.
  14. Wyraźna struktura realizowanych modułów szkoleniowych.
  15. Logiczna sekwencja modułów szkoleniowych.
  16. Wyraźne znaki rozpoznawcze w przejściach pomiędzy tematami.
  17. Systematyczne wzbudzanie zainteresowania uczestników.
  18. Systematyczne aktywizowanie uczestników.
  19. Wyraźna dykcja.
  20. Dopasowane tempo mówienia.
  21. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego z uczestnikami.
  22. Demonstrowanie przyjaznej mowy ciała.
  23. Stosowanie pytań.
  24. Dopasowanie poziomu językowego do grupy.
  25. Stosowanie przykładów.
  26. Stosowanie pomocy (tablice, slajdy, rysunki, itp.)

5. ZAKOŃCZENIE

  27. Podsumowanie głównych idei modułu / szkolenia.
  28. Testowanie, czy cele zostały osiągnięte.
  29. Zachęcanie do końcowych pytań.
  30. Zachęcanie słuchaczy do podjęcia dalszych działań rozwojowych.

* * *

  Oceny:
  5 - bardzo dobra
  4 - dobra
  3 - dostateczna
  2 - mierna
  1 - niedostateczna

Przewoźnik, J. (2008). Jak przygotowywać i oceniać szkolenia. [Online]. Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/superwizja.php. [2008, December 31].

Cytat
- Trudziłem się bardzo nad księgami,
ale niewiele w nich znalazłem.
- Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
do domu tylko reumatyzm.

R. Kern:
Z humoru ojców pustyni.
Ciekawostka
Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
Aktualny temat
Co to znaczy -
znaleźć sens życia?
Warto zapytać:
- Jaki jest cel
mojego życia?
- Jakie są moje radości
z szczęśliwych chwil?
- Jakie dobro wynika
z tego konkretnego życia?
- Jaka jest metafizyczna
zrozumiałość życia
w ogóle?
Pytanie tygodnia

Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

10 języków
20 języków
30 języków
40 języków
50 języków
60 języków
70 języków
80 języków
90 języków

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2013