CZASY ZMIAN WYMAGAJĄ „TWÓRCZEJ DESTRUKCJI”

Jan Przewoźnik

Korporacje działają często w oparciu o filozofię zarządzania zakładającą ciągłość – rynek będzie rozwijał się stabilnie, według prognoz, które można dość dokładnie estymować. W rezultacie takiego myślenia w długim okresie czasu takie firmy nie potrafią dokonać koniecznych zmian! Natomiast nieciągłości – to głębokie, nieuchronne zmiany na rynku i w sposobie zarządzania. W okresach technologicznych nieciągłości ekonomiczną przewagę zyskują firmy agresywne, a nie pasywne. Dlatego firmy nastawione tylko na stopniowe ulepszanie swojej działalności nie mają szansy przetrwać! Typowa korporacja, która nie uczy się nowych zachowań klientów, nie rozpoznaje nowych posunięć konkurencji, staje się coraz mniej innowacyjna, a przez to narażona na ataki ze strony mniejszych przedsiębiorstw.

Ciekawe wyniki zebrano w firmie McKinsey na podstawie obserwacji ponad sześćdziesięciu wskaźników z rzeczywistych doświadczeń 1008 przedsiębiorstw! Analiza Bazy Wyników McKinsey dowodzi, że po okresach nieciągłości gałęzie przemysłu, produkty i usługi rozwijają się powoli, aż utrwalą pozycję wśród swoich klientów. Potem zaczynają rozwijać się szybciej, do chwili, kiedy dotrą do wszystkich klientów. Wtedy rozwój staje się znowu powolny. Ten wzorzec rozwoju nazywany jest „krzywą S”. (Na wykresie linie przerywane ukazują mylne oczekiwania co do dalszego rozwoju.)

Nigdy nie wiadomo, na jakiej krzywej się znajdujemy w naszym biznesie! Czy jest to krzywa „U”, „zębiasta”, sinusoida, krzywa „dzwonowa”? Dlatego potrzebna jest w działaniu tak zwana „twórcza destrukcja”, czyli niszczenie nieadekwatnych produktów, usług, kierunków rozwoju. Klasycznym przykładem „twórczej destrukcji” jest działanie Billa Gatesa. Jego Microsoft rezygnuje z udoskonalania systemu operacyjnego DOS i decyduje się na rozwój Windows. Efekty tej operacji widzimy dzisiaj bardzo klarownie.

W branży komputerowej, w przemyśle oprogramowania, w latach osiemdziesiątych zrodziła się potrzeba współdzielenia plików. Ułatwiła ona konsolidację wokół określonych aplikacji. Ostatecznie z kilku edytorów tekstu (Wordstar, Microsoft Word, Word Perfect) w połowie lat dziewięćdziesiątych został praktycznie tylko jeden. Dlaczego wygrał Word? Ponieważ w firmie autentycznie przejawiała się troska o klienta, myślenie nawet za niego. Autor Worda jeździł po całym Stanach Zjednoczonych i obserwował, jak klienci korzystają z tej aplikacji. Z tych obserwacji powstawały korzystne usprawnienia. Na przykład dla najczęściej wykorzystywanych funkcji tworzono skróty klawiszowe. To klasyczny przykład, dlaczego warto w firmach uczyć się zachowań klientów!

Powyższe wybrane historie z życia firm uzmysławiają, dlaczego warto poznawać, jak zachowuje się rynek, jak zachowują się klienci. Przyszłości nie da się do końca przewidzieć, ale można spróbować ją tworzyć!

Myślę, że podobne obserwacje ze świata biznesu można zastosować do życia... rodzinnego. Tutaj także zmieniają się potrzeby „klientów wewnętrznych”, czyli członków rodziny. Tutaj także wymagana jest zatem kreatywność i innowacyjność w rozwiązywaniu coraz to nowych problemów.

Na przykład wraz z rozwojem dzieci. Kiedyś trzeba odstawić dziecko od piersi. Kiedyś trzeba zamienić kaszkę mannę na inne potrawy. Kiedyś trzeba pozwolić synowi wrócić z „Sylwestra” po północy, a nie przed dwudziestą drugą. To przykłady naszej elastyczności, kreatywności na co dzień. Trwanie przy dawnych nawykach byłoby nieco dziwne. Taka kreatywność oczekiwana jest na innych obszarach życia: w związkach wielopokoleniowych, partnerskich, w nawykach żywieniowych, w formach spędzania wolnego czasu, itd. Sztuką jest dobrze rozeznać, co ma być stałe, a co warto i trzeba zmieniać.

Przewoźnik, J. (2008). Czasy zmian wymagają "twórczej destrukcji". [Online].
Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/kompetencje_lidera.php.
[2008, December 31].

Cytat
- Trudziłem się bardzo nad księgami,
ale niewiele w nich znalazłem.
- Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
do domu tylko reumatyzm.

R. Kern:
Z humoru ojców pustyni.
Ciekawostka
Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
Aktualny temat
Co to znaczy -
znaleźć sens życia?
Warto zapytać:
- Jaki jest cel
mojego życia?
- Jakie są moje radości
z szczęśliwych chwil?
- Jakie dobro wynika
z tego konkretnego życia?
- Jaka jest metafizyczna
zrozumiałość życia
w ogóle?
Pytanie tygodnia

Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

10 języków
20 języków
30 języków
40 języków
50 języków
60 języków
70 języków
80 języków
90 języków

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2013