TEST PREDYSPOZYCJI DO MYŚLENIA TWÓRCZEGO

Jan Przewoźnik

Badacze z firmy konsultingowej McKinsey odkryli, że w karierze zawodowej w XXI wieku szczególnie przydatna będzie kreatywność. To ona jest potrzebna w pracy w czasach: - wzrostu wymagań klientach, - rosnącej rywalizacji na konkurencyjnym rynku - coraz szybszego tempa zmian w świecie.

Kreatywność potrzebna jest w pracy, a w życiu osobistym nieraz po to, aby przeżyć godnie z niewystarczającej wypłaty.

Drogi Czytelniku! A jak Ty oceniasz swoje predyspozycje do kreatywnego myślenia?

Poniżej wypisane są główne czynniki, ułatwiające twórcze myślenie. Oceń swoje predyspozycje do myślenia twórczego.

1 - Moja bardzo słaba strona

2 - Moja słaba strona

3 - Moja silna strona

4 - Moja bardzo silna strona

Oto najważniejsze czynniki wzmacniające kreatywność.

1. Jasna hierarchia wartości

2. Wysoka samoocena

3. Pewność siebie

4. Niezależność sądów

5. Krytyczne testowanie informacji

6. Zdolność do powstrzymywania się od ocen

7. Intuicyjne spojrzenie na problem

8. Zaangażowanie i entuzjazm w działaniu

9. Wytrwałość

10. Umiejętność koncentracji

11. Otwartość na nowe idee

12. Ciekawość świata

13. Oryginalność

14. Elastyczność

15. Umiejętność bawienia się

16. Wyobraźnia (zdolności wizualizacji)

17. Poczucie humoru

18. Chęć do podejmowania ryzyka

19. Umiejętność podejmowania szybkich decyzji

20. Zainteresowania estetyczne

Otrzymałeś profil swoich silnych i słabych stron w dziedzinie myślenia twórczego. Podejmij stosowne działania rozwijające w tych obszarach, w których przyznałeś sobie 1 lub 2 punkty. Ale najbardziej staraj się wykorzystywać silne strony - obszary, w których oceniłeś się na 3 i 4.

Czytelnikom zainteresowanym dalszą pracą nad swoją twórczością polecam książki Edwarda De Bono, Tony Buzana, Edwarda Nęcki.

Przewoźnik, J. (2005). Test predyspozycji do myślenia twórczego. [Online].
Protokół dostępu: www.janprzewoznik.pl/artykuly/tworcze_myslenie.php.
[2005, December 31].

Cytat
- Trudziłem się bardzo nad księgami,
ale niewiele w nich znalazłem.
- Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
do domu tylko reumatyzm.

R. Kern:
Z humoru ojców pustyni.
Ciekawostka
Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
Aktualny temat
Co to znaczy -
znaleźć sens życia?
Warto zapytać:
- Jaki jest cel
mojego życia?
- Jakie są moje radości
z szczęśliwych chwil?
- Jakie dobro wynika
z tego konkretnego życia?
- Jaka jest metafizyczna
zrozumiałość życia
w ogóle?
Pytanie tygodnia

Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

10 języków
20 języków
30 języków
40 języków
50 języków
60 języków
70 języków
80 języków
90 języków

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2013