SZKOLENIA - INTEGRACJA Z KLIENTEM

Szkolenia prowadzę od 1991 roku (w sporcie od 1979 roku).

MISJA

Integruję się z potrzebami i możliwościami klientów,
aby ułatwić im osiągnięcie jak najlepszych rezultatów w rozwijaniu ludzi.

WARTOŚCI

 • ROZWÓJ

 • Moim zadaniem jest wspieranie rozwoju ludzi i organizacji.

 • WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

 • Dążę do osiągnięcia jak najwyższego poziomu wiedzy
  i umiejętności w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich.

 • KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

 • Bycie kreatywnym i innowacyjnym to moje codzienne wyzwania.

 • NASTAWIENIE NA CELE

 • Chcę osiągać zyski, ale jedynie z pracy,
  która służy rozwojowi ludzi i organizacji.

PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ

Efektywny trening zaczynamy od zbadania i analizy potrzeb szkoleniowych. Odkrywamy wymagania każdego stanowiska pracy: niezbędną wiedzę,doświadczenia, umiejętności i postawy, warunkujące sukces w danym miejscu pracy.
Później włączamy te nowo odkryte treści do procesu treningowego.

Wierzymy, że projekt treningu oparty na modelu 3T w konsekwencji doprowadzić musi do uzyskania pozytywnych rezultatów.

Wszystkie nasze kursy są
zaprojektowane,
przeprowadzane
i oceniane
z uwzględnieniem tego trzyczęściowego modelu, omówionego poniżej.

SZKOLENIA

Szkolenia projektujemy pod kątem osiągnięcia konkretnych celów.
Wszystkie kursy są oparte na trzyczęściowym modelu, w którym:
 • wprowadzana jest podstawowa TEORIA
 • demonstrowane i przećwiczone są adekwatne do teorii TECHNIKI
 • szeroko i realistycznie dyskutowany jest dalszy TRANSFER nowo poznanych umiejętności do środowiska pracy.

ZAŁOŻENIA SZKOLENIOWE

1. Zazwyczaj istnieje jakaś główna idea szkolenia, np.: "Klient na całe życie".

Celem szkoleń jest wypracowanie konkretnych umiejętności, standardów zachowania.

2.1. Proponowane standardy są konkretne, mierzalne, mogą być kontrolowane
przez obserwatorów z zewnątrz.

2.2. Proponowane standardy wspomagają budowanie pozytywnego obrazu firmy.

3. Stosunek teorii do praktyki: 25% teoria - 75% praktyka.

4. Grupy maksymalnie 16 - osobowe.

5. Materiały: około 40 stron na każde szkolenie.

6. Możliwy plan przygotowania szkolenia:

6.1. Pierwsza oferta programowa.

6.2. Zatwierdzenie oferty lub zaproponowanie poprawek.

6.3. Kolejna oferta programowa - aż do zatwierdzenia.

6.4. Przeprowadzenie szkolenia.

6.5. Sporządzenie końcowego raportu po każdym szkoleniu.

6.6. Sprawdzenie wprowadzania standardów w życie.

Cytat
- Trudziłem się bardzo nad księgami,
ale niewiele w nich znalazłem.
- Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
do domu tylko reumatyzm.

R. Kern:
Z humoru ojców pustyni.
Ciekawostka
Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
Aktualny temat
Co to znaczy -
znaleźć sens życia?
Warto zapytać:
- Jaki jest cel
mojego życia?
- Jakie są moje radości
z szczęśliwych chwil?
- Jakie dobro wynika
z tego konkretnego życia?
- Jaka jest metafizyczna
zrozumiałość życia
w ogóle?
Pytanie tygodnia

Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

10 języków
20 języków
30 języków
40 języków
50 języków
60 języków
70 języków
80 języków
90 języków

Ankieta

Co sądzisz o stronie?

0 - zupełnie nieciekawa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - bardzo ciekawa

Copyright © by Jan Przewoźnik, 2021