AUTODIAGNOZA PREDYSPOZYCJI DO DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH


Tak jak konflikt może być nazwany przyszłym porozumieniem, jak negocjacje spotkaniem, gdzie każdy wygrywa, tak twórcze rozwiązywanie problemów może być postrzegane jako szansa dla pojawienia się nowych możliwości.

Problemy, z którymi spotykamy się w najróżniejszych sytuacjach, stwarzają nam szansę do twórczego działania. Od nas samych zależy, czy ją wykorzystamy optymalnie. Od naszej całościowej postawy w podejmowaniu zadań życiowych i w kontaktach z ludźmi. To taka postawa, która świetnie sprawdza się w pracy, gdyż pozwala wykorzystać nasze możliwości i możliwości innych.

Jakimi cechami charakteryzują się ludzie twórczy? Poniżej wypisane są główne predyspozycje, ułatwiające twórcze myślenie.

Drogi Czytelniku! Wyobraź siebie w różnych sytuacjach osobistych i zawodowych. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. Po przeanalizowaniu wyników - wprowadź twórczo stosowne zmiany w swoim życiu! Powodzenia!

1. Relatywnie wysoka inteligencja:
tak, powyżej przeciętnej
przeciętna inteligencja
nie, poniżej przeciętnej

2. Wysoka samoocena:
zazwyczaj wysoka samoocena
zazwyczaj średnia samoocena
zazwyczaj niska samoocena

3.Wysokie aspiracje:
zazwyczaj wysoki poziom aspiracji
zazwyczaj średni poziom aspiracji
zazwyczaj niski poziom aspiracji

4. Pewność siebie:
zazwyczaj duża pewność siebie
zazwyczaj średnia pewność siebie
zazwyczaj mała pewność siebie

5. Niezależność sądów:
zazwyczaj potrafię przejawić niezależne sądy
średnio
rzadko potrafię przejawić niezależne sądy

6. Tendencje nonkonformistyczne:
często
średnio
rzadko

7. Tendencje buntownicze:
często
średnio
rzadko

8. Tendencja do narzucania własnych norm i reguł:
często
średnio
rzadko

9. Tendencja do krytycznego testowania informacji:
często
średnio
rzadko

10. Zdolność do nietypowego kojarzenia faktów:
często
średnio
rzadko

11. Zdolność do powstrzymywania się od ocen:
często
średnio
rzadko

12. Zdolność intuicyjnego spojrzenia na problem:
często
średnio
rzadko

13. Tendencja do zaangażowania i entuzjazm w działaniu:
często
średnio
rzadko

14. Wytrwałość:
duża
średnia
mała

15. Zdolność odraczania gratyfikacji:
duża
średnia
mała

16. Zdolność koncentracji na problemie:
duża
średnia
mała

17. Zdolność do przezwyciężania porażek:
duża
średnia
mała

18. Otwartość na nowe idee i doświadczenia:
duża
średnia
mała

19. Ciekawość świata:
duża
średnia
mała

20. Osoba przyciągająca uwagę:
często
średnio
rzadko
21. Tendencja do oryginalności w reakcjach:
duża
średnia
mała

22. Tendencja do elastycznych zachowań:
duża
średnia
mała

23. Wyobraźnia (zdolność wizualizacji):
duża
średnia
mała

24. Skłonność do bawienia się:
duża
średnia
mała

25. Poczucie humoru:
duże
średnie
małe

26. Chęć do podejmowania ryzyka:
duża
średnia
mała

27. Zdolność podejmowania szybkich decyzji:
duża
średnia
mała

28. Zainteresowania estetyczne:
duże
średnie
małe

29. Jasna hierarchia wartości:
tak
trudno powiedzieć
nie

30. Tendencja do czytania:
duża
średnia
mała