TRENERZY

Jan Przewoźnik

Jan Przewoźnik

Foto: Olga Śniadecka


Psycholog, adiunkt w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie i Gryficach.
www.zpsb.pl

Współpracownik:

 • Młodzieżowej Akademii Szachowej przy Polskim Związku Szachowym w Warszawie
 • WYKSZTAŁCENIE

  • Doktor psychologii, absolwent Wydziału Nauk Społecznych,
   Sekcji Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1984)
  • Podyplomowe Studium Trenerskie na Akademii Wychowania Fizycznego
   w Warszawie (1989), z tytułem trenera drugiej i pierwszej (2003) klasy
  • Kursy w brytyjskiej firmie szkoleniowej Guardian Business Services, Londyn: Delivering effective training events
   (Design and Delivery), Teamworking, Being assertive (1994-1995);
   posiada brytyjskie certyfikaty NVQ Level 4
  • Kurs przeprowadzony przez Cornhill Capital and Consulting,
   Londyn: Selling Financial Skills (1995)
  • Kurs przeprowadzony przez Medical Data Management w Warszawie:
   Umiejętność sprzedaży (1996)
  • Kurs I stopnia w Gorzowie Wlkp.: Metoda Dennisona (1997)
  • Kurs przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
   w Gorzowie Wlkp.: Diagnoza i rozwiązywanie problemów
   destrukcyjnych zachowań (1997)
  • Kurs przeprowadzony przez Centrum Metodyczne
   Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej MEN:
   Sztuka uczenia się i zdawania egzaminów (1998)
  • Kurs przeprowadzony przez ERDA Szkolenia z Warszawy:
   Test osobowości i zainteresowań E. Mitteneckera i W. Tomana (1998)
  • Kurs przeprowadzony przez ERDA Szkolenia z Warszawy:
   Test Drzewa Ch. Kocha (1998)
  • Kurs przeprowadzony przez NLP Neuroedukacja z Lublina:
   Trening rozwoju intuicji (1999)
  • Program sześciomiesięczny "Learning About Open Learning - Train-The-Trainers", przeprowadzany poprzez internet przy współudziale Heriot - Watt University w Edynburgu i Scottish Development Overseas (1999)
  • Konferencja przeprowadzona przez Instytut Zarządzania w Warszawie:
   Obsługa Klienta (2000)
  • Kurs przeprowadzony przez PMG Consulting w Lublinie:
   Marketing w zarządzaniu (2000)
  • Kurs przeprowadzony przez International Institute For NLP & More w Krakowie:
   Practitioner in the Art of NLP (2000)
  • Kurs przeprowadzony przez NLP Neuroedukacja w Lublinie:
   Myślenie systemowe w biznesie (2001)
  • Kurs przeprowadzony przez International Institute For NLP & More w Krakowie:
   Practitioner in the Art of NLP (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez Inspiration Seminars International w Warszawie:
   Business and You (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez Marshalla Rosenberga:
   "Porozumienie bez przemocy" (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez ICCE Greenpol w Warszawie:
   Zasady kreowania image'u według Piotra Tymochowicza (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez Polski Związek Szachowy w Warszawie:
   Kurs doszkalający dla trenerów (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania w Łodzi
   (Uniwersytet Łódzki, University of Maryland):
   Nauczanie na odległość - następny krok (2002)
  • Kurs przeprowadzony przez ICCE Greenpol w Warszawie:
   Praktyka wywierania wpływu (2003)
  • Kurs przeprowadzony przez ICCE Greenpol w Warszawie:
   Manipulacje i antymanipulacje w procesach negocjacyjnych (2003)
  • Kurs przeprowadzony przez Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie:
   Kurs kwalifikacyjny na pierwszą klasę trenerską (2003)
  • Kurs przeprowadzony przez Forum Rozwoju Menedżerów w Warszawie:
   Rewolucja w VAT (2004)
  • Kurs przeprowadzony przez Forum Rozwoju Menedżerów w Warszawie:
   Diabeł w ręku windykatora (2004)
  • Kurs przeprowadzony przez Nadę Savić: Porozumienie bez Przemocy (2004)
  • Kurs przeprowadzony przez Learning Strategies Corporation:
   Fotoczytanie (2004)
  • Kurs przeprowadzony przez SLG Thomas International w Warszawie:
   Metoda Thomasa (2006)
  • Kurs przeprowadzony przez Nowoczesną Firmę w Warszawie:
   Negocjacje w Eksporcie (2007)
  • Kurs przeprowadzony przez PMG Consulting w Lublinie:
   Zarządzanie jednostką detaliczną (2008)
  • Kurs przeprowadzony przez SLG Thomas International w Warszawie:
   Metoda Thomasa (2009)
  • Kurs przeprowadzony przez Nieinwazyjną Analizę Osobowości w Łodzi:
   Psychologia ubioru (2010)
  • Kurs przeprowadzony przez WYG International w Warszawie:
   Wstępne standardy zarządzania wiekiem (2011)
  • Kurs przeprowadzony przez Global Business Center w Warszawie:
   Standardy etykiety i dyplomacji (2011)
  • Konferencja przeprowadzona przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
   i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu:
   Kulturowa rola gry w szachy na przestrzeni dziejów (2012)
  • Warsztaty coachingu, przeprowadzone przez Garden HR w Warszawie:
   Points of you (2013)
  • Kurs przeprowadzony przez Fundację Mistrzostwa Szachowego
   w Zielonej Górze: Mistrzowskie warsztaty szachowe (2013)
  • IX Konferencja Lean Six Sigma,
   przeprowadzona przez Akademię Białego Kruka we Wrocławiu (2013)
  • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna: Nauka gry w szachy narzędziem kształcenia i doskonalenia młodego człowieka.
   Konferencja przeprowadzona przez PCEN w Rzeszowie (2013)
  • Warsztaty coachingu, przeprowadzone przez Garden HR w Warszawie:
   Points of you - More (2014)
  • Kurs przeprowadzony przez ASAP24 w Warszawie:
   Excel dla średnio zaawansowanych (2014)
  • Seminarium przeprowadzone przez Polski Związek Szachowy w Warszawie:
   Seminarium trenerskie (2014)
  • Sympozjum przeprowadzone w ramach VII. Szczecińskiego Zalewu Myśli:
   Piękny umysł - wyzwania dla edukacji (2014)
  • Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla wykładowców na kursach nauczycieli w ramach projektu Edukacja przez szachy w szkole,
   przeprowadzona przez Polski Związek Szachowy w Warszawie (2015)
  • Kurs przeprowadzony przez ASAP24 w Warszawie:
   Rozwiązywanie problemów metodą Mind Mapping (2015)
  • Kurs przeprowadzony przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Rozwój" w Gorzowie Wlkp.:
   Lubuskie Spotkanie Sieciujące na Rzecz Wsparcia Ekonomii Społecznej (2015)
  • Kurs "Przygotowanie pedagogiczne",
   prowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. (2016)
  • Szkolenie przeprowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy
   w Drezdenku:
   Kontrolowany - Kontrolujący. Procesy zachodzące w trakcie interakcji (2016)
  • Szkolenie e-learningowe w ramach Kasparov MasterClass: Garry Kasparov Teaches Chess; www.masterclass.com (2018))
  • „Ryślenie” – Myślenie wizualne – szkolenie przeprowadzone przez Klaudię Tolman (2018)
  • Zachodniopomorski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki
   w Szczecinie (2018)
  • Szkolenie przeprowadzone przez firmę Maik Group:
   Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w procesie kształcenia uczniów
   i studentów - szkoła trenerów (2018)
  • Konferencja przeprowadzona przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą
   w Szczecinie: Konferencja upowszechniająca mikroinnowacje w obszarze edukacji (2019)
  • VI Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2020
   http://www.lumen.edu.pl

  ZAKRES DZIAŁAŃ

  • Konsultant i trener
  • Psychologia biznesu
  • Praktyka ekonomii społecznej
  • Szachy - Mistrz międzynarodowy i wielokrotny mistrz Polski w szachach
   (10 razy drużynowo i raz indywidualnie)
  • Wydawnictwo - Autor książek o tematyce
   szachowej i psychologicznej
  • Autor artykułów i programów poświęconych
   profesjonalnej obsłudze klienta, technikom prezentacji, sprzedaży,
   negocjacji, nowoczesnym metodom kształcenia dorosłych

  AUTOR KSIĄŻEK

  1. Gambit Blumenfelda (1986)
  2. Die Wiener Partie (1990, z Jerzym Konikowskim)
  3. Kasparow - Karpow. Mecz piąty (1991)
  4. The Blumenfeld Gambit (1991, z Malcolmem Peinem)
  5. Blumenfeld Gambit (1991, z Jerzym Konikowskim)
  6. Skacząc trochę inaczej (1991, z Damianem Końcą)
  7. Kandidatenfinale Short - Timman
   (1993, z Henrykiem Doboszem i Mariną Olbrich)
  8. Einmal etwas anderes (1994, z Damianem Końcą)
  9. Profesjonalna obsługa klienta (1999)
  10. Techniki sprzedaży (1999)
  11. Nowoczesne metody kształcenia dorosłych (2001)
  12. How to Think in Chess (2002, z Markiem Soszynskim)
  13. Myśl - Działaj - Zwyciężaj! Psychologia szachów w praktyce (2003)
  14. Sprawdź swoją fantazję szachową (1992, 2003)
  15. Test predyspozycji szachowych (2005)
  16. Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu
   "Kształcenie nauczycieli dla aktywności zawodowej i społecznej
   w środowisku lokalnym" (2009; praca zbiorowa)
  17. Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu
   "Wsparcie metodą outplacement aktywności zawodowej kobiet
   w regionie lubuskim" (2011, z Emilią Araszczuk)
  18. Ewaluacja i opis dobrych praktyk projektu
   "Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej
   w regionie lubuskim" (2012, z Janem Koniarkiem i Janem Furmankiem)
  19. Kreatywne rozwiązywanie problemów (2012)
  20. Stare i nowe anegdoty szachowe (2013, praca zbiorowa)
  21. Strategie myślenia w złożonych sytuacjach gry w szachy (2013, maszynopis)
  22. Idealna organizacja. Dwudniowa gra szkoleniowa.
   (2013; we współautorstwie z K. Nalepą, D. Potyrałą, J. Wiktorowskim)
  23. Komunikacja w organizacji. Dwudniowa gra szkoleniowa.
   (2013; we współautorstwie z K. Nalepą, D. Potyrałą, J. Wiktorowskim)
  24. Elastyczna komunikacja. Szkolenie e-learningowe.
   (2015; we współautorstwie z Januszem Kozakoszczakiem;
   http://llidero.com/szkolenia-gotowe-lista/elastyczna-komunikacja)
  25. http://www.llidero.com/szkolenia-gotowe-lista/elastyczna-komunikacja
  26. Śląskie ciekawostki szachowe
   (2017; we współautorstwie ze Zbigniewem Hurnikiem i Karolem Pinkasem)
  27. Współczesne traktowanie blokady
   (2019; Kożuchów: Wydawnictwo Caissa)
   http://www.sklep.caissa.pl/index.php?route=product/product&product_id=3568&search=Jan+Przewo%C5%BAnik
  28. Szachy w ujęciu historycznym i psychologicznym
   (2020; we współautorstwie z Jackiem Gajewskim)
  29. http://www.wyczerpane.pl/szachy-w-ujeciu-historycznym-i-psychologicznym.html
  30. Technologia pracy umysłowej. Szkolenie e-learningowe (2021)
   http://www.navoica.pl/courses/course-v1:ZPSB+TPU1+2021_TPU1/about

  PARTIE I TURNIEJE SZACHOWE

  Partie i turnieje mogą być przeglądane na stronach:
  http://www.365chess.com/players/Jan_Przewoznik
  http://www.szachypolskie.pl/jan-przewoznik/

  SPECJALIZACJA

  Specjalizuje się w prowadzeniu następujących szkoleń:
  1. Umiejętność komunikacji
  2. Efektywna współpraca w zespołach
  3. Umiejętność prezentacji
  4. Umiejętność negocjacji
  5. Techniki sprzedaży
  6. Profesjonalna Obsługa Klienta
  7. Asertywność
  8. Zarządzanie sobą w czasie
  9. Umiejętność twórczego i pozytywnego myślenia
  10. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
  11. Konstruktywne zarządzanie konfliktami
  12. Coaching
  13. Psychologiczny trening sportowy
  14. Trening dla trenerów

  KLIENCI

  Przeprowadził zajęcia dla 22.000 uczestników i ponad 200 firm.

  Danuta Przewoźnik

  Danuta Przewoźnik


  WYKSZTAŁCENIE

  • Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych,
   Sekcji Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 1983
  • Specyfika rozwoju i funkcjonowania dziecka głuchego, Warszawa 1993
  • Warsztaty - Projekcyjne testy – diagnoza i wykorzystanie w terapii,
   Gorzów Wlkp. 1995
  • Diagnoza Możliwości Intelektualnych, Warszawa 1994-1996
  • Cykl Szkoleń – Dysleksja Rozwojowa, Gdańsk 1994-1998
  • Cykl Szkoleń uprawniających do prowadzenia zajęć
   Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Gdańsk 1995-1996
  • Dziecko z dysfunkcjami OUN, Warszawa 1996
  • Test Frostig, Analiza Testu WISC-R, Gorzów Wlkp. 1996
  • Cykl szkoleń: Diagnoza i Terapia Dziecka
   z Niepełnowartościowym OUN, Kraków 1996, 1997
  • Diagnoza Neuropsychologiczna, Wrocław 1996-1997
  • Przygotowanie do Prowadzenia Warsztatów Psychoedukacyjnych,
   Gorzów Wlkp. 1997
  • Psychoterapia Krótkoterminowa, Kraków 1997
  • Konferencja – Psycholog wobec śmierci, Konstancin 1997
  • Diagnoza możliwości intelektualnych, Warszawa 1997
  • Konferencja – Psycholog wobec cierpienia, Konstancin 1998
  • Radzenie sobie ze stresem, Gorzów Wlkp. 1998
  • Sztuka uczenia się i zdawania egzaminów, Gorzów Wlkp. 1998
  • Test osobowości i zainteresowań
   E. Mitteneckera i W. Tomana, Warszawa 1998
  • Konferencja – Psycholog wobec zła, Konstancin 1998
  • Trening Umiejętności "Czym jest Stres?", Warszawa 1998
  • Test Drzewa Ch. Kocha, Warszawa 1998
  • Program Pomoc Rodzinie –
   uprawnienia do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych
   „Szkoła dla Rodziców”, Warszawa 1998
  • Szkolenie – Psychoterapia ukierunkowana na rozwiązanie problemu,
   Kraków 1998
  • Szkolenie Terapia Dzieci Moczących się, Kraków 2001
  • Szkolenie Terapia Dzieci Lękowych, Kraków 2003
  • Terapia Rodzin – Cykl Szkoleniowy 2002/2003, Łódź 2003
  • Praca z Dzieckiem Nadpobudliwym, Warszawa 2003
  • Szkolenie dla Psychologów Orzeczników, Warszawa 2004
  • Kurs doskonalący usprawnianie wzroku dzieci i młodzieży,
   Warszawa 2004
  • Ogólnopolski Program Przesiewowy "Widzę", Poznań 2004
  • Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Gorzów Wlkp. 2005-2006
  • Kurs przeprowadzony przez SLG Thomas International z Warszawy:
   Metoda Thomasa, 2006
  • Kurs Asertywności i Zarządzania Sobą w Czasie, Bydgoszcz 2007
  • Szkolenie z opieki nad umierającym dzieckiem, Bydgoszcz 2008
  • Warsztat: Trudne sytuacje psychologiczne w pracy z pacjentami
   z chorobą nowotworową, Łódź 2008
  • Warsztat: Praca z pacjentem o zaburzonej osobowości, Łódź 2008
  • Warsztat: Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych, Wrocław 2009
  • Szkolenie z certyfikatem "Trener – Ekspert", Gorzów Wlkp. 2009
  • Szkolenie – aktualizacja umiejętności diagnozowania Thomas International,
   Gorzów Wlkp. 2009
  • Warsztat: Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi,
   przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Poznań 2010
  • Szkolenie: Zróbcie mi miejsce, przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Poznań 2011
  • Szkolenie: Feniks - terapia następstw stresu, przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Poznań 2011
  • Warsztat: Praca z rodziną z dzieckiem przewlekle chorym, Poznań 2011
  • Szkolenie: Listy ze świata nocy - praca ze snem w psychoterapii, przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Wrocław 2011
  • Warsztat: Leczenie zaburzeń lękowych w terapii poznawczo-behawioralnej, przeprowadzone przez Pracownię Poznawczo-Behawioralną, Warszawa 2011
  • Szkolenie: Negocjacje z ciałem - kontrola i spożytkowanie bólu
   i innych objawów ciała, przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Poznań 2012
  • Szkolenie: W moim sercu są dwa domki - terapia systemowa w sytuacji rozwodowej i porozwodowej w rodzinie z perspektywy dziecka, przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Poznań 2012
  • Szkoła dla rodziców i wychowawców. Szkolenie przeprowadzone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Warszawa 2012
  • Szkolenie: Rodzeństwo bez rywalizacji, Gorzów Wlkp. 2012
  • Kurs doskonalenia zawodowego: Jak rozmawiać z nastolatkami?
   Szkolenie przeprowadzone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Gorzów Wlkp. 2012
  • Szkolenie: Kiedy życie boli, kiedy życie cieszy - psychoterapia depresji,
   przeprowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Łódź 2013
  • Porozumienie bez przemocy, cz. 1 i 2, przeprowadzone przez Międzynarodowe Centrum Porozumienia bez Przemocy, Warszawa 2013
  • Warsztat szkoleniowy: Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zorganizowany przez Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, Zabór 2013
  • Warsztat doskonalenia zawodowego: Jak wychowywać dzieci do odpowiedzialności, przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2014
  • Kurs doskonalenia zawodowego: Liderzy profilaktyki agresji i przemocy, przeprowadzony przez Ośrodek Rozwoju edukacji, Warszawa 2014
  • V European Congress of Ericksonian Hypnosis and Psychotherapy, zorganizowany przez Polski Instytut Ericksonowski, Kraków 2014
  • Kurs specjalistyczny: Praktyk Zastępowania Agresji (ART), przeprowadzony przez Studio Dialogu na licencji Instytutu Amity, Warszawa 2015
  • Kurs doskonalenia zawodowego: Zanim będzie za późno, samobójstwa i samookaleczenia uczniów, przeprowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2016
  • SPECJALIZACJA

   Specjalizuje się w prowadzeniu następujących warsztatów:

   • Sztuka komunikacji
   • Asertywność
   • Zarządzanie sobą w czasie
   • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
   • Konstruktywne zarządzanie konfliktami

   KLIENCI

   Przeprowadzała zajęcia m.in. dla następujących organizacji:
   • CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Lubiszynie
   • CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO w Gorzowie Wlkp.
   • FORUM ROZWOJU MENEDŻERÓW w Warszawie
   • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Zwierzynie
   • LUBUSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO "ROZWÓJ"
    w Gorzowie Wlkp.
   • REGIONALNE CENTRUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w Gorzowie Wlkp.
   • SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
    w Gorzowie Wlkp.
   • WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY w Gorzowie Wlkp.
   • WYG INTERNATIONAL w Katowicach


  Cytat
  - Trudziłem się bardzo nad księgami,
  ale niewiele w nich znalazłem.
  - Wielu chodzi łowić pstrągi, a przynoszą
  do domu tylko reumatyzm.

  R. Kern:
  Z humoru ojców pustyni.
  Ciekawostka
  Ciągle w różnych badaniach potwierdza się twierdzenie, że nasz styl życia koreluje z długością życia...
  czytaj więcej
  Aktualny temat
  Co to znaczy -
  znaleźć sens życia?
  Warto zapytać:
  - Jaki jest cel
  mojego życia?
  - Jakie są moje radości
  z szczęśliwych chwil?
  - Jakie dobro wynika
  z tego konkretnego życia?
  - Jaka jest metafizyczna
  zrozumiałość życia
  w ogóle?
  czytaj całość
  Pytanie tygodnia

  Uczenie się języków obcych działa na mózg jak katalizator. Alexander Arguelles, człowiek, który rozumie połowę świata, zna...

  10 języków
  20 języków
  30 języków
  40 języków
  50 języków
  60 języków
  70 języków
  80 języków
  90 języków

  Ankieta

  Co sądzisz o stronie?

  0 - zupełnie nieciekawa
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10 - bardzo ciekawa

  Copyright © by Jan Przewoźnik, 2021